Global Science Café #2: "Pandemic and other Challenges"

22. 06. 2020 22. 06. 2020

Οn-line diskuse z cyklu GSC pořádaná Českými centry tentokrát na téma "Pandemic and other Challenges" bude živě streamována z prostor ČVUT-CIIRC v Dejvicích.

Na diskusním setkání vystoupí rektor ČVUT v Praze doc. Vojtěch Petráček, student Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT Šimon Walzel z týmu projektu CoroVent, Dr. Pavel Burget z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT a David Miklas ze sdružení COVID19CZ. 

Science Café / online via Facebook Českých center 
22. 6. v 18 hodin CET


Moderace: Petr Kaiser – zvláštní zmocněnec pro vědeckou diplomacii, MZV /  Jazyk: angličtina  


Global Science Café Czech Centres (GSC) je cyklus populárně-vědeckých přednášek a debat s nejlepšími českými vědci, inovátory, ekonomy a dalšími významnými osobnostmi.  


GSC je (v současnosti ve formátu online) pořádaný Českými centry a sdílený v rámci celé sítě. Jde o neformální fórum určené k diskuzi nad současnými vědeckými a společenskými otázkami.   

 

Doc RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. Rektor ČVUT

V průběhu své kariéry byl Vojtěch Petráček přidělen k řadě předních institucí v České republice i v zahraničí. V roce 2004 nastoupil na Fakultu jaderného a fyzikálního inženýrství ČVUT v Praze. Na fakultě vyučuje experimentální fyziku, relativistickou fyziku těžkých iontů a sub atomickou fyziku a je zodpovědný za studium v oblasti experimentální jaderné fyziky. Je vedoucím výzkumného týmu, který pracoval na experimentech ALICE, CBM a AEGIS. V rámci experimentu ALICE získal v roce 1998 cenu Akademie věd České republiky pro mladé vědecké pracovníky za práci na návrhu a implementaci lineárního detektoru křemíku (SDD). Za práci na detektorech byl navíc dvakrát oceněn rektorem ČVUT v Praze. Jeho hlavní oblast vědeckého zájmu je ve fyzice ultra relativistických jaderných srážek a fyzice částic. Od roku 2010 do roku 2015 byl prorektorem pro vědu a výzkum ČVUT v Praze.   

Šimon Walzel

Student magisterského oboru biomedicínského inženýrství na ČVUT v Praze. Člen a koordinátor týmu inženýrů v projektu CoroVent, Koordinátor, programátor a administrátor při zavádění výuky biomedicínského inženýrství pro University of Health Sciences a Institute of Technology, Kambodža. Věnuje se mj. výzkumu dýchání pod lavinovým sněhem.  


CoroVent: https://aktualne.cvut.cz/stalo-se/20200528-unikatni-plicni-ventilator-corovent-boduje-v-evrope-a-stava-se-svetovym-produktem 

David Miklas – 
Iniciativa Covid-19 


Technologický podnikatel s mnohaletými zkušenostmi. Založil dva startupy, které poté prodal větším společnostem. Během své kariéry byl zodpovědný hlavně za obchodní strategii, rozvoj podnikání a produktový design. Ve své poslední společnosti se zaměřil na výrobu 3D tiskáren, takže má zkušenosti v oblasti rychlého prototypování a výroby. 


Jeho poslední projekt COVMASK dodal českým lékařům, zdravotníkům a nemocnicím více než 22 000 respirátorů. Je vlastníkem společnosti leteckého simulátoru inAero, která provozuje nejlépe hodnocený letový simulátor L410Simulator.cz a provozuje také malou loděnici pro e-čluny KEELCRAFT.  


Podcast s Davidem Miklasem: https://soundcloud.com/czechcrunch/david-miklas-zdravotnici-z-nasich-ochrannych-masek-breceli-radosti-vyrobili-jsme-jich-30-tisic  


Příběh masek: https://www.televizeseznam.cz/video/my/tohle-je-pribeh-masek-od-ceskych-mozku-usinali-vedle-3d-tiskaren-projeli-celou-zemi-64053616  

Pavel Burget, Ph.D. - Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT  

Pavel Burget, Ph. D., je vedoucím testovacího pracoviště pro průmysl 4.0 na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze a docentem na katedře řídicí techniky na ČVUT v Praze, FEE. Zabývá se průmyslovými komunikačními a řídicími systémy, optimalizací robotických výrobních buněk a diskrétních událostí. Od roku 2019 je členem výkonné rady Národního centra pro průmysl 4.0 a členem výkonné rady RICAIP – Výzkumného a inovačního centra pro vyspělou průmyslovou výrobu.   


Ochranná maska RP95-M: https://www.businessinfo.cz/clanky/ceska-maska-nejvyssi-ochrany-se-pripravuje-pro-seriovou-vyrobu/ 


 

V rámci Řecka je do cyklu Global Science Café zapojena také nezisková řecká společnost SciCo (Science Communication).  
 

 
 
 

 

 

 

Informace o události

  • Název události: Global Science Café #2: "Pandemic and other Challenges"
  • Datum: 22. 06. 2020 22. 06. 2020
  • Místo konání: České centrum Athény

Podobné události