#GrowOurHumanity - projekt Českých center

01. 02. 2021 30. 06. 2021 Online událost

Rok 2020 nebyl jednoduchý pro nikoho z nás. Celý svět čelil a stále čelí globálním výzvám. Zatímco se snažíme vypořádat se s epidemií všemi způsoby a prostředky – vědeckými, sociálními a ekonomickými – uvažujeme také o tom, jak bude vypadat náš svět a naše budoucnost, až stávající krize skončí.

Hlubší porozumění naší situace, nejen v číslech, statistikách a grafech, ale zejména po stránce našeho vlastního přístupu ke společenským otázkám, našeho demokratického a humanitního cítění, bude hrát významnou roli ve vzájemné komunikaci a možná vyžadovat změnu v nás samých.

ČCA se zapojuje do projektu #GrowOurHumanity, který vznikl v ČC Stockholm a byl převzat ČC Brusel, Sofie, Miláno, Rotterdam a dalšími ČC a velvyslanectvími.

Vybrali řadu inspirativních citátů českých, celosvětově známých a veřejně činných humanistů - Václava Havla, T. G. Masaryka, Karla Čapka, J. A. Komenského, Jana Patočky a dalších,  kteří rozvíjeli koncept lidskosti jako aktivisté, politici, učitelé, spisovatelé, sportovci apd. 

Známé osobnosti řeckého veřejného života nám pomohou myšlenku humanity zviditelnit prostřednictvím sociálních sítí ČCA. Pojďme spolu přemýšlet o hodnotách, na kterých chceme naši budoucnost stavět.

Informace o události

  • Název události: #GrowOurHumanity - projekt Českých center
  • Datum: 01. 02. 2021 30. 06. 2021
  • Adresa: Online událost

Podobné události