Překladatelé čtou "své" knihy

11. 05. 2020 31. 12. 2020

České knihy, které vyšly v řečtině v posledních letech, představí online jejich překladatelé. Po autorech samotných knih je jejich role v propagaci české literatury neocenitelná a zároveň je to práce nelehká!

České knihy, které vyšly v řečtině v posledních letech, představují online jejich překladatelé. Po autorech samotných knih je jejich role v propagaci české literatury neocenitelná a zároveň je to práce nelehká!

Požádali jsme překladatele, aby vybrali oblíbené úryvky ze "svých" knih, vydaných v Řecku v tištěné podobě či jako E-BOOK a sami nám je přečetli.  Poznejme tedy trochu lépe několik literárních děl, ale i je samotné. 

1. Obsluhoval jsem anglického krále“, napsal Bohumil Hrabal již v roce 1971. V Řecku byla vydána až v roce 2017 s názvem „Υπηρέτησα τον Άγγλο βασιλιά». Knihu přeložila Soňa Dorňáková-Stamu.

2. "Malostranské povídky"Jana Nerudy, které byly poprvé vydány v r. 1877. V řeckém překladu Soni Dorňákové Stamu vyšly v r. 1991 s názvem "Ιστορίες από τη Μάλα Στράνα".

3. Žídkovské bohyně“ spisovatelky Kateřiny Tučkové, která je naspala v roce 2012, byla  pod řeckým titulem „Η θεές της Ζίτκοβα» vydána v roce  2019 v překladu Konstantinose Tsivose.

4. "Postřižiny" Bohumila Hrabala, přeložila do řečtiny Věra Klontza Jaklová a kniha byla vydána v r. 2007 pod titulem "Μηδαμινές αποστάσεις".  

5. "R.U.R.", který napsal Karel Čapek v roce 1920 , byl vydám v překladu Panagiotise Skoufise až v r. 2015 pod titulem "Τα Ρομπότ"

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PhDr. Soňa Dorňáková Stamu

 Narodila se na Moravě v České republice a vystudovala žurnalistiku na Karlově Univerzitě v Praze. Do r. 1989 pracovala v nakladatelství, v novinách a časopisech a začal překládat řeckou literaturu a divadelní hry. Po roce 1990 se usadila v Řecku, kde začala systematicky propagovat a překládat českou literaturu do řečtiny. Od té doby má na svém kontě desítky knih, literární díla klasických i současných významných českých spisovatelů, které představila řeckým čtenářům. Naopak do češtiny přeložila např. romány P. Matesiho. Je korespondentkou české a slovenské státní televize a rozhlasu v Řecku a píše pro řecké a české noviny. Vyučuje češtinu na Kapodistrian Univerzity v Athénách.


Z knihy Bohumila Hrabala čte Soňa Dorňáková Stamu: 

Z knihy Jana Nerudy čte Soňa Dorňáková Stamu: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PhDr. Konstantinos Tsivos, Ph.D.

Působí v Ústavu řeckých a latinských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze jako doktor moderní historie. Specializuje se na současné řecké dějiny, řeckou komunitu v ČR a na reálie Řecka a Kypru. V rámci své výzkumné činnosti se věnuje občanské válce v Řecku a příchodu řeckých emigrantů do Československa, ale také současné krizi v Řecku. Vystudoval žurnalistiku v Praze (1987) a doktorát na Fakultě sociálních věd (2011). Jeho články a knihy byly vydány v řečtině, angličtině a češtině. Do řečtiny přeložil také díla známých českých spisovatelů.

 

Z knihy Kateřiny Tučkové čte Kostas Tsivos

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. Věra Klontza Jaklová, Ph.D

Archeoložka, spisovatelka a překladatelka z češtiny do řečtiny, pochází z Nymburka. Vystudovala archeologii na  Univerzitě Karlově. Pracovala v nymburském muzeu, kde vedla řadu archeologických vykopávek a posléze v Národním muzeu v Praze. Od konce 90. let do roku 2011 žila na Krétě a pracovala v Americkém archeologickém institutu (INSTAP). Od roku 2011 vyučuje klasickou archeologii na Masarykově univerzitě v Brně. Věnuje se studiu evropské historie doby bronzové a pozdní železné, řeckým geometrickým a archaickým tématům. Specializuje se také na pozdní antiku se zaměřením na Byzanci a Krétu. Zkoumá období sociálně-ekonomických krizí a kolapsu státu, problematické řízení vodních zdrojů lidskými společnostmi a otázky  chronologie v souvislosti s explozí ostrova Santorini. Řídí několik archeologických projektů v České republice i v zahraničí. Od studentských let se věnuje poezii a literatuře, publikovala řadu svých děl v České republice i v Řecku.


Z knihy Bohumila Hrabala "Postřižiny" čte Věra Klontza Jaklová:

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 PANAGIOTIS SKOUFIS

Narodil se r. 1926 v malé vesnici Trikorfo v oblasti jižního Peloponésu, kde také absolvoval školní docházku (gymnázium v městečku Nisí). Pokračoval ve studiích na právnické fakultě athénské univerzity, kterou ukončil v r. 1955. Následovala postgraduální studia v Berlíně, Londýně a Paříži. Po 42 let se věnoval právnické praxi, ale jeho srdce vždy tíhlo k divadlu a literatuře. V letech diktaktorie v Řecku pracoval pro organizaci OECD v Paříži. Spolupracoval s mnoha časopisy právního i uměleckého zaměření a přeložil řadu divadelních her, mezi nimiž jsou díla Bertolda Brechta, Karla Čapka, Volfganga Borcherta a dalších.  V r. 2003 vyšla jeho kniha Vzpomínky na Nisí, v r. 2016 Chvíle samoty nebo v r. 2017 Témata společenská a politická.

“Roboti” jsou v jeho překladu vydáni v Řecku vůbec po prvé.

 

Z knihy Karla Čapka "R.U.R" (řecký titul knihy "Roboti") čte Panagiotis Skoufis:


 

Video jsou uložena také na Youtube channel Czech Centre Athens  

Informace o události

  • Název události: Překladatelé čtou "své" knihy
  • Datum: 11. 05. 2020 31. 12. 2020
  • Místo konání: České centrum Athény

Podobné události