Literární říjen Českého centra Athény

01. 10. 2020 31. 10. 2020

V tomto měsíci se České centrum Athény zvlášť zaměřuje na českou literaturu současnou i starší, na již navázané či plánované vztahy mezi ČR a Řeckem v této oblasti, ale také na jejich intenzivní posílení prostřednictvím řady aktivit.

V  říjnu budeme prezentovat na sociálních sítích ČCA seznam českých knih vydaných v řeckém překladu, který jsme vytvořili a budeme za pomoci naklatelství i čtenářů průběžně doplňovat. 

Oceníme vítěze komiksové soutěže "Anča a Pepík", která byla vyhlášena ve spolupráci s ilustrátorkou Lucií Lomovou a probíhala za podpory řeckého komiksového festivalu ComicDom. Vítěz/ka bude pozván k převzetí diplomu a cen na ambasádu ČR v Athénách za přítomnosti velvyslance p. Jakuba Karfíka. 

Představíme také dvě "koronapovídky" v řečtině vytvořené pro ČCA spisovateli, jejichž životní osudy jsou určitým způsobem spojeny s Řeckem. Ti pro nás napsali příběhy, jež se stanou součástí knihy povídek spisovatelů spolupracujících takto s Českými centry v ostatních zemích. Její vydání je plánováno na rok 2021.

Po celý měsíc se budeme věnovat literárním tématům, ať už představením knih již vydaných či plánovaných. Navštívíme nakladatelství, se kterými budeme diskutovat o české literatuře a informovat je o programu podpory vydávání české literatury v zahraničí českého Ministerstva kultury. Navážeme nové vztahy s literárními časopisy a neopomeneme představit Čechy jako milovníky knih s nejhustší sítí knihoven na světě!

Uvedeme řadu Rádia Prague International "Czech books you must read" a zejména pak ty knihy, které již byly do řečtiny přeloženy, ale i všechny ostatní, které by za to stály.   

Rozšíříme knihovnu audio nahrávek "Překladatelé čtou své knihy" o další úryvky. Prvních pět dílů naleznete zde:  http://athens.czechcentres.cz/program/detail-akce1/prekladatele-ctou-sve-knihy/ 

Budeme zároveň intenzivně pokračovat v jednáních a přípravách českého stánku na knižním veletrhu v Soluni.

Vydávání překladů české literatury i současných dětských či komiksových knih má na řeckém trhu značné rezervy a skýtá příležitosti, kterých chceme využít.


Informace o události

  • Název události: Literární říjen Českého centra Athény
  • Datum: 01. 10. 2020 31. 10. 2020
  • Místo konání: České centrum Athény

Podobné události