Česká mše vánoční - Jakub Jan Ryba - Online

17. 12. 2020 27. 12. 2020 Online událost

České centrum si Vás dovoluje pozvat na tradiční Českou mši vánoční v provedení Dvořákova komorního orchestru a Kühnova komorního sboru, která se od svého vytvoření před 224 lety postupně stala symbolem českých vánočních svátků.

  • JAKUB JAN RYBA - ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 
  • Čtvrtek 17 prosince 2020  v 19:00 hod
  • Dvořákův komorní orchestr diriguje Libor Pešek
  • Kühnův komorní sbor pod vedením sbormistra Pavla Kühna
  • varhany: František Xaver Thuri
  • sólisté: Jitka Soběhartová, Marie Mrázová, Vladimír Doležal, Richard Novák

Česká mše vánoční s podtitulem "Hej mistře, vstaň bystře" Jakuba Jana Ryby (1765-1815) se stala nejznámějším dílem jednoho ve své době z nejvzdělanějších českých kantorů a muzikantů, který svůj životní osud spojil s působením ve školských službách v malém městečku Rožmitále pod Třemšínem. Ryba v Rožmitále vyvíjel mnohostrannou činnost osvětovou, didaktickou, literární a zejména hudební. V jeho skladatelském odkazu nalezneme řadu mší na latinský text, ale jen jednu na text český. Ryba v tomto případě použil vlastní české podání příběhu o narození Krista v Betlémě po vzoru lidových jesličkových her.

Mše byla poprvé uvedena na Vánoce roku 1796 v barokním kostelíku Povýšení sv. Kříže. Právě v tomto kostele byla mše natočena v provedení skvělých sólistů i za zvuku původních barokních varhan z roku 1750 na něž Jakub Jan Ryba každou neděli 27 let hrával. Zimní atmosféra a dobové kostýmy dodávají koncertu mimořádnou vánoční atmosféru.

_________________________________________________________________

Koncert je doplněn záběry na unikátní Třebechovický Proboštův betlém, který je jediným betlémem v České republice prohlášeným za národní kulturní památku (v roce 1999). Celý betlém včetně mechanismu byl vytvořen ze dřeva před více než sto lety. Na ploše 6,9 x 1,9 x 2,2 metry se nachází více než 2 000 vyřezávaných dílů. V letech 2015 - 2016 probíhalo jeho restaurování a dnes je možné ho vidět v Třebechovickém muzeu betlémů: https://www.betlem.cz/cz/

_________________________________________________________________

režie: Jan Bonaventura
stopáž: 46 min.
© BVA International

Informace o události

  • Název události: Česká mše vánoční - Jakub Jan Ryba - Online
  • Datum: 17. 12. 2020 27. 12. 2020
  • Adresa: Online událost

Podobné události