75. výročí konce 2. světové války ve fotografiích, rozhovoru i dětské knize

08. 05. 2020 31. 05. 2020

Exkluzivní online výstavou fotografií Ladislava Sitenského pod titulem "Perutě" si připomínáme nejen rok 1945 a konec války v Evropě, ale také 80. výročí vzniku československých perutí RAF. Česká centra vám přináší jedinečný soubor fotografií z prostředí Britského královského letectva, unikátní rozhovor s panem Tomášem Lomem, veteránem RAF i seznámení s knihou Hany Bergmannové Klímové "Dobrodružství Pana Wellingtona".

Fotografie Ladislava Sitenského byly na podzim roku 2019 představeny na výstavě organizované Českým centrem Athény, která se konala v prostorách athénského Válečného Muzea za přítomnosti kurátorky Adély Kándlové a zástupců Vojenského historického ústavu Praha. V průběhu jejího trvání ji mělo možnosti vidět několik tisíc návštěvníků. V tomto měsíci ji s radostí představujeme i těm, kteří ji v Athénách "live" nestihli. 

Ladislav Sitenský

Ladislav Sitenský, narozen 7. srpna 1919 v Praze, byl významný český fotograf 20. století. Vystudoval architekturu na ČVUT, ale fotografie se stala jeho životem. Již v r. 1939 uskutečnil svou první samostatnou výstavu a v témže roce odjel z okupovaného Československa do Francie, kde vstoupil do čs. zahraniční armády a vzápětí se přesunul do Velké Británie. 

Spektrum témat jeho tvorby bylo velmi široké, ale nejslavnější je soubor jeho fotografií z 2. světové války, které pořídil jako příslušník československé stíhací perutě RAF, které se svou uměleckou kvalitou zcela vymykají obvyklé dokumentární tvorbě.

Dalšími stěžejními tématy jeho díla byla Praha, krajinářská fotografie a lidé. Byl držitelem prestižních uměleckých ocenění jako Zlaté medaile za soubor fotografií na Světové výstavě v Bruselu 1958 a Medaile za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění.

  

Článek Radio Prague International: Sto fotografií ke stým narozeninám Ladislava Sitenského

Výstava Perutě

Výstava Ladislava Sitenského „Perutě“ představuje jedinečnou sbírku fotografií československých stíhacích perutí RAF. Ladislav Sitenský se opravdu chtěl stát pilotem, ale nakonec bojoval hlavně prostřednictvím svého objektivu, s fotoaparátem. Jeho fotografie zachycují příchod nacistických vojsk do Prahy, československé vojáky ve Francii, československé piloty se svými letadly v Británii a konec druhé světové války. I když jsou to válečné fotografie, neukazují přímo hrůzu války a smrti, ale spíše poezii života: sněhové vločky, nadýchané mraky, třpytivou ranní rosu...a to je to, proč působí tak silným dojmem. A co víc, za každou z těchto fotografií je příběh. Nechme se tedy vtáhnout do mocné hry světla a stínu na těchto působivých černobílých fotografiích Ladislava Sitenského. Naslouchejme příběhům, které vyprávějí a které nám připomínají, jak cenná je naše svoboda.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomáš Lom -  Československý RAF veterán 


Tomáš Lom

Tomáš Lom (rozený Löwenstein) je válečný veterán 2. sv. války, bývalý radiotelegrafista a palubní střelec 311.československé peruti RAF. Narodil se 1. 8. 1924 do pražské židovské rodiny známého očního lékaře A. Löwensteina. Těsně před vypuknutím druhé světové války ho jeho otec jako čtrnáctiletého chlapce poslal do Anglie, aby ho ochránil před důsledky nacistické rasové perzekuce. Jakmile však bylo Tomovi osmnáct let, přihlásil se v Londýně do československé armády a v prosinci 1944 se konečně dostal k RAF, kde působil v 311.československé peruti u pobřežní hlídky a potom u 111. operační výcvikové jednotku v Nassau. Hned po válce se vrátil do Československa a odešel z armády. Vystudoval matematickofyzikání fakultu a věnoval se celý život vědě a výzkumu vakuové techniky.

V současné době je v důchodu ale spolu s Hanou Bergmannovou Klímovou jezdí do škol na besedy s dětmi, na různé kulturní a letecké akce, kde všude pan Lom odpovídá lidem na jejich dotazy ohledně svého působení v RAF.

 

Tomáš Lom v projektu "Pamět národa"

Tomáš Lom v rozhovoru s Hanou Bergmannovou Klímovou Hana Bergmannová Klímová

Narodila se 24. 8. 1963 v rodině přeživších holocaust. Otec Ivan Klíma je uznávaný český spisovatel. Jeho dílo je přeložené do více než 30 jazyků. Matka Helena je psychoterapeutka, zakladatelka centra Raffael, které se zabývá především pomocí lidem stiženým traumatem holocoustu.

Hana je vystudovaná výtvarnice malířka a ilustrátorka, ale před dvěma lety se rozhodla napsat knihu pro děti a mládež “Dobrodružství pana Wellingtona” - o klucích, letadlech a letcích RAF. Svou knihu rovněž ilustrovala a vydala. Tato kniha je svého druhu ojedinělá a byla veřejností i literární kritikou přijata velmi pozitivně. Hana se díky své knize seznámila s Tomášem Lomem (96 let), se kterým navštěvuje školy, knihovny, kulturní domy a pořádají společně besedy a čtení z knihy, kterou Hana napsala. 

S Tomášem tráví každý den, pomohla mu najít novou chuť do života a udělali spolu kus práce pro zachování paměti národa.

Dobrodružství pana Wellingtona

napsala a ilustrovala Hana Bergmannová Klímová


Dobrodružství pana Wellingtona je příběh o britském bombardéru Vickers Wellington, který od druhé světové války sídlí v nejmenovaném aeroklubu v Čechách. Vzpomíná na československé letce, kteří stejně jako on za války sloužili u 311. československé bombardovací perutě RAF. Jeho vyprávění s napětím naslouchají ostatní letadla v hangáru.  Dva desetiletí kluci, Tonda a Eda, synové pilotů aeroklubu mají v panu Wellingtonovi svou skrýš „bunkr“. Jednoho dne si hrají s Morseovým přístrojem pana Wellingtona. A ten jim náhle začne odpovídat. Hned jim svěří důležitý úkol: vypátrat ztracené československé letce z jeho poslední osádky. Vzápětí se rozvíjí dobrodružství plné tajemství a pohádkových zázraků…

Čtenáři se tak seznamují s osudy československých letců jak za války, tak po válce, kdy byli tito stateční muži komunistickým režimem pronásledováni. V knize se tak prolíná  nedávná československá historie se světem fantazie. Téma československých letců u RAF je v dětské literatuře zcela ojedinělé, a možná i proto je kniha oblíbená u malých čtenářů, jejich rodičů i literární kritiky.

 

Hana Bergmannová Klímová čte z knížky Dobrodružství pana Wellingtona

Přečtete si ukázku z knihy -  v anglickém jazyce ZDE©Ilustrace Hana Bergmannová Klímová 


Česká centra děkují T. Lomovi, A. Kándlové, H. Bergmannové Klímové a všem ostatním, kteří se na tomto projektu podíleli


Informace o události

  • Název události: 75. výročí konce 2. světové války ve fotografiích, rozhovoru i dětské knize
  • Datum: 08. 05. 2020 31. 05. 2020
  • Místo konání: České centrum Athény

Podobné události