Česká centra

Posláním Českých center je rozvoj dialogu se zahraniční veřejností a podpora aktivní prezentace ČR ve všech oblastech kultury, vědy a školství, obchodu a cestovního ruchu. Standardem je pomoc při prosazování české kultury do programů předních uměleckých institucí v zemích působení. Česká centra jsou samostatnou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR.

České centrum Athény patří do sítě Českých center, které v současné době čítá na 25 poboček na 3 kontinentech.

České centrum Athény si klade za cíl šířit to nejlepší z české kultury po celém řeckém teritoriu, vytvářet a účastnit se společných kulturních projektů a představit Českou republiku jako moderní a dynamickou zemi s dlouhou kulturní tradicí a významným kreativním potenciálem.

České centrum v Athénách bylo slavnostně otevřeno 27. listopadu 2018. Sídlí v budově Velvyslanectví České Republiky na adrese G.Seferi 6, 15452, Palaio Psychiko, Athény.

26 Poboček na 3 kontinentech

Stačí nám
napsat

[email protected]
+30 210 6715268
(+30 694 8868668)

Kontaktní formulář