Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Video výroční zpráva Českých center za rok 2019

Všechny novinky

Video výroční zpráva Českých center za rok 2019

Ohlédněte se s námi za rokem 2019! Stejně jako v uplynulých letech, jsme prezentovali Českou republiku jako moderní zemi s bohatou kulturní tradicí a posilovali její dobré jméno v zahraničí.