Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

1.9.2020 0:00 - 31.12.2020 0:00

Hnutí STONOŽKA: ZVLÁŠTNÍ JARO 2020 - výtvarná soutěž pro děti

„Stonožka je, aby děti byly šťastné“ Pod tímto heslem Česká centra ve spolupráci s Hnutím Na vlastních nohou Stonožka, dobrovolnou humanitární a mírovou organizací vedenou p. Bělou Jensen vyhlašují výtvarnou soutěž pro děti a mládež do 17 let.

Soutěž se koná pod patronací armádního generála Ing. Aleše Opaty, náčelníka Generálního štábu Armády ČR a jeho eminence Dominika kardinála Duky OP, pražského arcibiskupa. 

Tématem soutěže je vyjádřit libovolnou technikou, kresbou, fotografií, grafikou, koláží, kombinovanou či počítačovou grafikou, keramikou atd. své pocity, postřehy, zážitky a vjemy ze změn, které do našeho života přinesla pandemie koronaviru. 

České centrum Athény navázalo pro tento projekt úzkou spolupráci s experimentální mateřskou školkou „Lito“ ve městě Larisa a její ředitelkou, spisovatelkou dětských knih, p. Lito Tsakiri.

Výtvarné práce dětí budou zaslány do Prahy, kde odborná porota vybere ty nejlepší ze všech zúčastněných zemí a ocení vítěze. Práce budou  vystaveny na podzim roku 2020 v Plzni jako součást výstavy ke 30. výročí hnutí Na vlastních nohou a dále v pobočkách Českých center v zahraničí.

Během vernisáže bude Fakultní nemocnici v Plzni slavnostně předáno rehabilitační lůžko pro dětské pacienty s mozkovou obrnou.

Výstava bude mezinárodně prezentována také v digitální podobě. 


 

ČC Athény plánuje pokračovat dále ve spolupráci s „Lito“ výstavou těchto výtvarných prací na jaře roku 2021 spojenou také s prezentací  českých i řeckých dětských knih, s projekcí českých animovaných filmů a workshopy uspořádanými ve městě Larisa ve středním Řecku.

Partner: Hnutí "Na vlastních nohou" - Stonožka


 

 

Místo konání:
Datum:

Od: 1.9.2020 0:00
Do: 31.12.2020 0:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala