Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

7.12.2020 20:30

Online koncert Bohuslava Martinů v podání Zemlinského kvarteta

Premiéra doposud neznámé skladby B. Martinů, která se uskuteční v předvečer 130. výročí skladatelova narození v Lichtenštejnském paláci je současně výročním koncertem Institutu Bohuslava Martinů, kterým si připomneme 25 let jeho založení.

Live stream 7. prosince 2020 / 19:30 

Zemlinského kvarteto - František Souček, Petr Střížek, Petr Holman, Vladimír Fortin 

Koncert bude živě streamován na YouTube, FB a webových stránkách www.martinu.cz a FB Českého centra Athény. Na programu jsou díla Bohuslava Martinů a Viktora Kalabise.  

Program:  

Bohuslav Martinů:   Smyčcové trio č.1, H 136, dílo nalezené teprve v r. 2005

                                Smyčcový kvartet č. 2, H 150, digitální premiéra nově objevené rané verze 

Viktor Kalabis:         Smyčcový kvartet č. 7, op. 76


BOHUSLAV MARTINŮ (1890 –1959) a NIKOS KAZANTZAKIS (1886-1957) 

Přátelství a spolupráce těchto dvou významných tvůrců je málo známou součástí česko-řeckých vztahů. Slavný řecký spisovatel Nikos Kazantzakis žil v předválečném Československu ve vesnici Boží Dar v letech 1929-1931, kde od počátku svého pobytu navázal umělecký a osobní vztah s B.Martinů. Jejich spolupráce se zakládala na realizaci opery Řecké pašije na základě románu Kazantzakise „Kristus znovu ukřižovaný“.

Opera o čtyřech dějstvích byla představena nejlépe v opeře v Curychu na konci roku 2008. V roce 2005 byla však uvedena také v Soluni s dirigenty Christian von Gehrenem a George Vagianosem. Korespondence mezi oběma velikány byla zveřejněna knižně řeckým Muzeem N. Kazantzakise pod titulem „Kronika tvoření.  O jejich přátelství byl natočen také vynikající dokument režiséra Giorgose Agathonikiadise s názvem „Dvě setkání Nikose Kazantzakise s Českou republikou“, ve kterém vystupuje také ředitel Institutu B. Marinů, Aleš Březina.


Institut Bohuslava Martinů 

Vědecká instituce zabývající se osobností a dílem Bohuslava Martinů založená za iniciace PhDr. Viktora Kalabise v r. 1993 Nadací B. Martinů. Za souborné vydání díla Bohuslava Martinů byl Institut nedávno oceněn prestižní Cenou předsedkyně Grantové agentury ČR za rok 2020 jako první nestátní nezisková organizace v oboru muzikologie. “Je to právě základní muzikologický výzkum, který zpřístupňuje jedinečné kulturní dědictví jednoho z nejvýznamnějších skladatelů české klasické hudby dalším generacím hudebních interpretů po celém světě.”, říká ředitel Institutu Aleš Březina.

Zemlinského kvarteto 

Vítěz mezinárodní soutěže smyčcových kvartet v Bordeaux, laureát Pražského jara a mezinárodních soutěží v kanadském Banffu a v Londýně, zde také vítěz Ceny publika, držitel Ceny Českého spolku pro komorní hudbu 2005 a ceny Nadace Alexandra Zemlinského 2009 ve Vídni.

Repertoár kvarteta zahrnuje více než 200 děl předních českých i světových skladatelů. Pro francouzskou firmou Praga Digitals natočilo již sedmnáct titulů včetně kompletních smyčcových kvartetů Antonína Dvořáka za něž získalo prestižní ocenění „Diapason d´Or“. Zemlinsky quartet uvedl v roce 2005 na Festivalu Bohuslava Martinů ve světové premiéře tehdy čerstvě objevené Smyčcové trio č.1.

 

VÍCE INFORMACÍ 

Institut B. Martinů:         web: https://www.martinu.cz/cz              Facebook: https://www.facebook.com/martinuofficial 

Zemlinského kvarteto:   web: http://www.zemlinskyquartet.cz/    Facebook: https://www.facebook.com/zemlinskyquartet


 

 

Místo konání:
online - Praha
Datum:

7.12.2020 20:30

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala