Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

1.2.2021 - 30.6.2021

Projekt Českých center: #GrowOurHumanity

Rok 2020 nebyl jednoduchý pro nikoho z nás. Celý svět čelil a stále čelí globálním výzvám. Zatímco se snažíme vypořádat se s epidemií všemi způsoby a prostředky – vědeckými, sociálními a ekonomickými – uvažujeme také o tom, jak bude vypadat náš svět a naše budoucnost, až stávající krize skončí.

Hlubší porozumění naší situace, nejen v číslech, statistikách a grafech, ale zejména po stránce našeho vlastního přístupu ke společenským otázkám, našeho demokratického a humanitního cítění, bude hrát významnou roli ve vzájemné komunikaci a možná vyžadovat změnu v nás samých.

ČCa se zapojuje do projektu #GrowOurHumanity, který vznikl v ČC Stockholm a byl převzat ČC Brusel, Sofie, Miláno, Rotterdam a dalšími ČC a velvyslanectvími. 

Humanita (z latinského humanitas, lidstvo, lidství, lidskost) znamená:

  • lidstvo jako celek
  • lidství – to, co činí člověka člověkem
  • lidskost, lidské jednání na rozdíl od nelidského
  • Ηumanitární - pomáhající lidem kdekoli, bez ohledu na národní a politické poměry. (Wikipedia) 

Humanita je nezbytná pro překonání nelehkých momentů a proto jsme vybrali řadu inspirativních citátů českých, celosvětově známých humanistů, kteří byli veřejně činní - Václava Havla, T. G. Masaryka, Karla Čapka, J. A. Komenského, Jana Patočky  a dalších. Všichni tito lidé rozvíjeli koncept lidskosti, lidského snažení, veřejného dobra, zdůrazňovali lásku k pravdě, morální integritu, víru v sílu lidského ducha  a využili své ideály ve svém životě jako aktivisté, politici, učitelé, spisovatelé, sportovci apd.

Chceme tak přispět k vizi budoucnosti založené na lidskosti a výše uvedených hodnotách a zdůraznit její nadčasovou důležitost. Povzbudit lidi inspirativními citacemi, aby se zastavili a přemýšleli pozitivně, přispívali svými myšlenkami a činy k rozvoji společnosti, protože myšlenka je semenem, ze kterého může vyrůst lepší budoucnost nás všech. 

Citáty si vyberou známé osobnosti řeckého veřejného života, které nám pomohou myšlenku humanity zviditelnit prostřednictvím sociálních sítí. Pojďme spolu přemýšlet o hodnotách, na kterých chceme naši budoucnost stavět.

 

      

 

Místo konání:

online

Datum:

Od: 1.2.2021
Do: 30.6.2021

Organizátor:


Připomenutí akce

dní předem