Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

O nás

Posláním Českých center je rozvoj dialogu se zahraniční veřejností a podpora aktivní prezentace ČR ve všech oblastech kultury, vědy a školství, obchodu a cestovního ruchu. Standardem je pomoc při prosazování české kultury do programů předních uměleckých institucí v zemích působení. Česká centra jsou samostatnou příspěvkovou organizací  Ministerstva zahraničních věcí ČR.

České centrum Athény patří do sítě Českých center, které v současné době čítá na 25 poboček na 3 kontinentech.

České centrum Athény si klade za cíl šířit to nejlepší z české kultury po celém řeckém teritoriu, vytvářet a účastnit se společných kulturních projektů a představit ČR republiku jako moderní a dynamickou zemi s dlouhou kulturní tradicí a velkým kreativním potenciálem. 

České centrum v Athénách bylo slavnostně otevřeno 27. listopadu 2018.  Sídlí v budově Velvyslanectví České Republiky na adrese G.Seferi 6, 15452, Palaio Psychiko, Athény.

 

 


Naši partneři

 

 

 

 


 

DOPORUČUJEME