Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Léto s českými filmy v Cine Rodon

Všechny novinky

Léto s českými filmy v Cine Rodon

Na přelomu července a srpna proběhly Dny současné české kinematografie v letním kině Cine Rodon s největší promítací plochou v Řecku.

Divákům všech věkových kategorií byly promítnuty celovečerní filmy produkce 2016 -2018: "Můj strýček Archimedes" řeckého režiséra G. Agathonikiadise, animovaný film "Lichožrouti" Galiny Miklínové podle předlohy knihy Pavla Šruta a "Teorie tygra", který řežíroval Radek Bajgar. 

Všechny tři filmy sklidily vřelý potlesk od velkých i malých obyvatel západního Peloponésu, kteří se po tři večery přišli seznámit s českou kinematografií. První film vyzdvihl téma řeckých migrantů, které přijala v poválečných letech ČR, téma často neznámé a opomenuté hlavně mezi mladou generací, které po filmu rozpoutalo bohatou diskusi týkající se minulosti, ale i současných řeckých komunit v Česku. Vysoká úroveň animace Lichožroutů překvapila přítomné, zejména proto, že produkce  obdobných filmů v Řecku téměř neexistuje a poslední film z trojice, Teorie tygra, byl již během promítání humorně komentován zejména mužskou částí publika potvrzujíc, že téma filmu je "mezinárodní" a klopoty manželských vztahů jsou stejné bez rozdílu národnosti. 

Dny českého filmu v městečku Stafidokampos byly prvním krokem propagace české kultury tímto geografickým směrem, návázáním prvních vztahů, které se budou dále vyvíjet organizováním prezentací také v jiných oblastech.