Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Czech book you must read - ČCA prezentuje českou literaturu v Řecku

Všechny novinky

Czech book you must read - ČCA prezentuje českou literaturu v Řecku

V měsíci říjnu a listopadu se České centrum Athény věnuje ve zvýšené míře prezentaci české literatury. Jednou z projektů v této oblasti je série dílů "Czech books you must read" připravených Rádiem Prague International za podpory Českých center.

Jednotlivé episody jsou prezentovány na facebookových stránkách ČCA, kde jsou články, rozhovory a videa vždy ve spojitosti se situací na knižním trhu v Řecku. Jsou uvedeny překlady těchto knih do řečtiny, pokud existují, jejich vydavatelé, překladatelé, různé odkazy a také stručný obsah knih. (komentáře v řečtině)

Řada knih uvedených v tomto projektu bylo do řečtiny již přeloženo, některé jsou naopak navrženy řeckým nakladatelstvím k vydání a jiné již svého nakladatele během tohoto projektu našly. 

Pro jednoduché vyhledání všech prezentovaných dílů a knih uvádíme seznam příspěvků, který bude průběžně aktualizován: