Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Mezinárodní kulturní konference Athény 2019

Všechny novinky

Mezinárodní kulturní konference Athény 2019

10. ročník ICCEDA 2019 (International Cultural and Creative Economy and Development Athens) se konal ve dnech 3. a 4. října v amfiteátru Muzea Akropole. Čestnými hosty pro rok 2019 byly státy Kanada, Malta, Skotsko a Česká republika.

Konference, pořádána Řeckou uměleckou radou (Arts Council Greece), byla věnována kulturní diplomacii, kulturní spolupráci, živému uměním, kulturnímu dědictví, ekonomii a rozvoji.

Cílem konference je každoročně propojit akademické, kulturní a profesionální aktéry z oblastí kulturní diplomacie, mezinárodních a místních univerzit a vzdělávacích institucí, kultury, literatury, umění i tvůrčích odvětví ze státního, ale i soukromého sektoru a kulturního trhu. Usiluje o usnadnění komunikace mezi společnostmi a kulturními institucemi, o výměnu nápadů, názorů a zkušeností, o vytváření sítí a setkání s potenciálními budoucími partnery, která mohou vést k plodným projektům a udržitelným partnerstvím.  Získané informace a znalosti pak mají pomoci účastníkům a zástupcům organizací lépe porozumět práci a rozhodování ostatních, nabízeným programům a příležitostem. 

Za Českou republiku na konferenci vystoupila ředitelka nového Českého centra v Athénách, která se ve své prezentaci zabývala tématem „Kulturní organizace jako aktivní nástroj veřejné diplomacie“. Představila organizaci Českých center, cíle a důvody vzniku Českého centra v Athénách, podala zprávu o jeho činnosti a závěrech prvního roku fungování v Řecku a zdůraznila jeho důležitou roli při vytváření pozitivního obrazu České republiky ve 21. století a v posílení dobrých bilaterálních vztahů mezi oběma zeměmi