Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Výstava fotografií Ladislava Sitenského

Všechny novinky

Výstava fotografií Ladislava Sitenského

Zahájení výstavy u příležitosti dvojího výročí, 1939 a 1989, s názvem "80/30", se konala dne 24.9.2019 v athénském Válečném Muzeu.

Stuhu výstavy přestřihla vnučka Ladislava Sitenského, pí Adéla Kándlová, která výstavu originálních fotografií z období 1939-1945 poskytla Českému centru Athény. Fotografie připomněly návštěvníkům začátek 2. světové války před 80 lety, ale také osud českých vojáků bojujících v řadách britského letectva RAF v jednotce „Československých perutí“, kteří byli po svém návratu do vlasti a nástupu komunistického režimu označeni za zrádce a stíháni. Uznání jejich hrdinství se dostalo až po roce 1989, před 30ti lety.

Hosté měli možnost nechat se vtáhnout důmyslnou hrou světla a stínů těchto černobílých fotografií  a naslouchat příběhům, které vypráví, a které zdůrazňují, jakou hodnotu má naše svoboda. I přes to, že se jedná o válečné snímky, nejsou plné hrůz a smrti, ale spíše plné poezie, optimismu a života.

Z proslovu A. Kándlové: „Ze všeho nejvíc děkuji těm, kteří tu dnes nejsou osobně a bohužel již nemohou být, ale bez nichž bychom tu možná dnes nebyli my... a totiž těm, kteří jsou zachyceni na fotografiích – našim letcům.“

Výstava byla také záminkou k propojení řeckého Válečného muzea s Vojenským historickým ústavem Praha. Pozvání Českého centra přijali dva jeho představitelé:  Zdeněk Polčák, vedoucí oddělení sbírkových fondů VHÚ Praha a jeho zástupce Mgr. Jan Šach. Den strávený s členy vedení athénského Válečného muzea přineslo řadu nápadů a návrhů na budoucí spolupráci, na výměny výstav a návštěv s přáním pokračovat v navázaných vztazích.

V rámci zahájení výstavy dne 24. 9. se konala také komentovaná prohlídka muzea v angličtině a řečtině, při které se návštěvníci dozvěděli více o nejdůležitějších exponátech a historii válečného muzea.

Akce se uskutečnila za podpory Velvyslanectví České republiky v Aténách.